Wyceny, pośrednictwo w obrocie, doradztwo podatkowe, doradztwo majątkowe
Jesteś w: » Strona główna

O firmie

Prezesem Zarządu "Salko" sp.z o.o jest Pani Janina Olech

Na realizację czynności wynikających z obszarów w których działa spółka i zakresu oferowanych usług pozwalają nam uprawnienia zawodowe posiadane przez jej pracowników :
-Jerzy Surma ekspert rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie
nieruchomościami - licencja zawodowa nr.5322
-Marek Berendt pośrednik w obrocie nieruchomościami-licencja zawodowa nr.8881 wydana przez Ministra Infrastruktury
-Teresa Chrzczonowicz
-Ewa Surma

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami zawodowymi posiadamy polisy:
- nr N/04/126/D8/2009 w PZU SA
- nr 3012416/3 w Gerling Polska-Tow.Ubezpieczeń SA
- nr 6563/D8/818/2009 w PZU SA

© 2009. Salko Sp. z o.o.